Úvod
Profil spoločnosti
Naša ponuka
Referencie
Strojno-technické vybavenie
Ponuka práce
Kontaktujte nás
Profil spoločnosti
Firma TEMPRO bola založená živnostenským listom č. 2430/92 vydaným OÚ v Čadci v septembri roku 1992 ako súkromná firma. Vznikla ako jedna z prvých súkromných spoločností, ktoré sa začali zaoberať stavebnou činnosťou.

Vykonávame všetky stavebné práce HSV, PSV a vonkajšie inžinierske siete, zváračské práce všetkého druhu, výrobu a montáž oceľových konštrukcií, opravu a renováciu budov a interiérových priestorov. Realizujeme stavby na kľúč, ako aj práce v subdodávkach. V súčastnosti sa zaoberáme aj vykonávaním prác dodatočného zatepľovania bytových objektov tepelnoizolačným zatepľovacím systémom TERRANOVA. Sme držiteľmi licencie na zatepľovanie týmto systémom, ktorú vydáva Technický a skúšobný ústav stavebný v Bratislave po preukázaní schopnosti  používať túto technológiu.

Počas svojej 24-ročnej existencie si firma vytvorila veľmi dobré meno a upevnila pozíciu medzi ostatnými stavebnými firmami  hlavne v kysuckom regióne. Ponúkame realizáciu stavieb na celom území SR a ČR. 


Naša spoločnosť začiatku svojej činnosti zamestnávala asi 20 zamestnancov. V priebehu nasledujúcich rokov rozšírila ich počet v rôznych profesiách HSV a PSV:

 • murár
 • murár-obkladač
 • tesár
 • železiar
 • stavebný zámočník
 • klampiar
 • elektrikár
 • vodoinštalatér
 • kúrenár
 • maliar-natierač
 • pomocný stavebný robotník
 • vodiči nákladných automobilov
 • obsluha dopravných strojov


Odbornosť jednotlivých zamestnancov garantujeme ich dlhoročnou kvalitnou prácou pre firmu a spokojnosťou našich obchodných partnerov.

 
Práve realizujeme
 • Údržbárske práce pre jednotlivé predajne COOP JEDNOTA SD Čadca
 • Rozšírenie priestorov KNM - nadstavba časti budovy
 • Stavebné úpravy predajne potravín COOP Snežnica
 

NAŠOU SNAHOU JE VENOVAŤ KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI OSOBITNÚ  POZORNOSŤ, PRETO NÁS  KONTAKTUJTE,  RADI VÁM PORADÍME 041 433 32 97 - 98