Úvod
Profil spoločnosti
Naša ponuka
Referencie
Strojno-technické vybavenie
Ponuka práce
Kontaktujte nás
Referencie
Firma TEMPRO zo stavieb väčšieho rozsahu realizovala tieto akcie:

 • rekonštrukcia NsP Bohumín
 • obklady a dlažby z prírodného kameňa Kabel plus televízia Ostrava 
 • výstavba obchodného strediska Dubnica nad Váhom
 • priemys. výrobná hala Lodenice Komárno
 • súbor radových obytných domov na Drotárskej ulici v Bratislave
 • pamiatková budova Vúrom Ostrava – generálny dodávateľ
 • strelnica Ilava
 • rekonštrukcia železničného podchodu Žilina – generálny dodávateľ
 • výstavba bytovej a občianskej vybavenosti v Rusku – generálny dodávateľ
 • rekonštrukcia krovu a strešnej krytiny obytnej budovy Svätopluka Čecha - Ostrava
 • rekonštrukcia a výstavba 14 kotolní - Jeremenko Ostrava
 • rekonštrukcia kotolní - Vsetín
 • vodovod Milošova Čadca - ll.etapa – generálny dodávateľ
 • rekonštrukcia budovy na Bieblovej ulici v Ostrave – generálny dodávateľ
 • rozšírenie kanalizácie Turzovka – generálny dodávateľ
 • miestna komunikácia k IBV Turzovka – Bukovina – generálny dodávateľ
 • železničná stanica Žilina - sanácia stropnej konštrukcie
 • integrovaný dom Žerotínova ulica Ostrava
 • predĺženie podchodu železničná stanica Žilina
 • Žst Čadca - Nadstavba a rekonštrukcia dopravného traktu
 • Žst Čadca - výstavba sociálnych zariadení, výprav. budovy a depa – generálny dodávateľ
 • strešná nadstavba bytového domu u Hluška Čadca – generálny dodávateľ
 • stavebné úpravy telefónnych ústrední v kysuckom a žilinskom 
 • regióne – generálny dodávateľ
 • zatepľovacie práce na predajni potravín Jednoty v Kysuckom Novom 
 • Meste – generálny dodávateľ
 • výstavba STK Čadca – generálny dodávateľ
 • vybudovanie strediska a garáží pre Slovenské telekomunikácie v Čadci – generálny dodávateľ
 • Kysucké Nové Mesto - Obchodný dom JEDNOTA - zmena počas realizácie
 • Kysucké Nové Mesto - Obdchodný dom JEDNOTA - III. nadzemné podlažie
 • dodatočné zateplenie bytového domu bl. E Čadca - U Hluška – generálny dodávateľ
 • prestavba a nadstavba prevádzkovej budovy SeVaK - KNM - murárske a zámočnícke práce – generálny dodávateľ
 • rekonštrukcia prevádzkovej budovy vodovodov - v Čadci – generálny dodávateľ
 • SUPERMARKET Jednota SD Čadca – generálny dodávateľ
 • bytový dom 12 b. j. Dlhá nad Kysucou
 • rekonštrukcia vodovodov, odvzdušňovacích a termoregulačných ventilov a vodomerov pre OSBD Čadca
 • bytový dom 14 b. j. Krásno nad Kysucou
 • opravy a stavebné práce pre JEDNOTU SD Čadca – výmena okien na predajni potravín v Skalitom, výmena strešnej krytiny na budove JEDNOTY SD, oprava prístupovej komunikácie k veľkoobchodnému skladu v Rakovej, búracie práce na CV, dodávka a montáž vnútornej dlažby hlavného skladu v predajni potravín Čadca – Čadečka, rekonštrukcia podlahy – VOS Raková – Oškrobaná.
 • kanalizácia Dlhá nad Kysucou
 • dostavba infraštruktúry centra Dlhá nad Kysucou
 • bytový dom 51 b.j. + TV, Okružná ulica. - investor Mesto Čadca
 • bytový dom 7 b.j. Dlhá nad Kysucou
 • prestavba, prístavba a nadstavba polyfunkčného domu firmy
 • KYSUČAN – oprava pôvodného objektu
 • opravy sociálnych zariadení – Gymnázium J.M.Hurbana, Čadca
 • bytový dom 11 b.j. Dunajov
 • Supermarket potravín Jednota Turzovka
 • rekonštrukcia balkónov v správcovstve OSBD Čadca, cca 30 blokov
 • prístavba, nadstavba a prestavba objektu Pneuservis – Staničná ul., Čadca
 • T 06B vežový dom Žarec 2478, bl.5 Čadca – zateplenie obvodového plášťa
 • NKS B 70 Bytový dom, Turzovka 7-411 – zateplenie obvodového plášťa
 • SO 223 Most nad Juríčkovým potokom
 • T 06B vežový dom Žarec 2478, bl.5 Čadca – zateplenie obvodového plášťa
 • NKS B 70 Bytový dom, Turzovka 7-411 – zateplenie obvodového plášťa
 • rekonštrukcia, prestavba a dostavba Poľskej ZŠ Jablunkov – I.etapa - subdodávateľ
 • D1 Ladce – Sverepec SO 501 sedimentačná nádrž
 • Rekonštrukcia ZŠ v Bukovci – prístavba telocvične - subdodávateľ
 • Novostavba polyfunkčného domu DOMES, Čadca
 • Penzión u Jozefka Čadca -rekonštrukcia
 • Polyfunkčný dom, ul. Moyzesova č.1441,Čadca
 • Generálna rekonštrukcia  a dostavba Poľskej ZŠ Jablunkov – II. Etapa – subdodávateľ
 • Bytový dom 22 b.j. Dlhá nad Kysucou
 • Bytový dom 22 b.j. Dunajov
 • Nadstavba a stavebné úpravy dielní OSBD ČADCA
 • Prístavba skladovej haly Čadca
 • Rekonštrukcia balkónov v správcovstve Byty, s.r.o., Čadca
 • Obytný súbor Teplička nad Váhom – Bieliská
 • Rekonštrukcia ihriska v Jablunkove
 • Obchodný dom Čadca – Jednota (zosílenie stropu nad druhým N.P.)
 • Rekonštrukcia prestrešenia zásobovacej rampy – prístrešok veľkoobchodného skladu Raková
 • Bytové domy 14 b.j. Dunajov na parc. č. 726/3, 726/4, 726/5, 726/6, 726/7, 726/8, 726/9, 726/10
 • Bytový dom 13 b.j. Dlhá nad Kysucou
 • Gnotec Ferrex - výrobná hala
 • Nadstavba ZŠ Dunajov - vytvorenie 10 b.j.
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti a rekonštrukcia školských budov Základná škola Podvysoká
 • Rekonštrukcia Obecného úradu v Skalitom
 • Rekonštrukcia predajne COOP Jednota Svrčinovec
 • Oprava strechy budovy pobočky Sociálnej poisťovne v Čadci
 • Sociálna poisťovňa pobočka Čadca - podesta v schodisku pre vrátnikov
 • Oprava vstupného schodiska do budovy pobočky Sociálnej poisťovne Čadca
 • Prevádzková budovy Kolormax - stavebné úpravy Michalovce
 • Kolormat-stavebné úpravy predajňa, správa, zasadačka
 • Oprava sanačných vnútorných omietok na Daňovom úrade Dolný Kubín
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti stavebnými úpravami hlavnej budovy Gymnázia J.M. Hurbana v Čadci
 • Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia v Spojenej škole, ul.Palárikova 975 Čadca
 • Predajňa COOP Jednota Čierne 010 parkovisko
 • COOP Jednota Budova Obchodného centra Tulip v Martine v bloku A supermarket TERNO 046 Martin - vybudovanie nového zázemia na I.NP
 • Modernizácia a stavebné úpravy predajne potravín 124 Nová Bystrica č.s. 689
 • Modernizácia predajňa COOP Jednota 042 Staškov
 • Dlhá nad Kysucou - miestne komunikácie

 

 
Práve realizujeme
 • Údržbárske práce pre jednotlivé predajne COOP JEDNOTA SD Čadca
 • Rozšírenie priestorov KNM - nadstavba časti budovy
 • Stavebné úpravy predajne potravín COOP Snežnica
 

NAŠOU SNAHOU JE VENOVAŤ KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI OSOBITNÚ  POZORNOSŤ, PRETO NÁS  KONTAKTUJTE,  RADI VÁM PORADÍME 041 433 32 97 - 98


Fotogaléria