Firma TEMPRO, s.r.o. bola založená živnostenským listom č. 2430/92 vydaným OÚ v Čadci v septembri roku 1992 ako súkromná firma. Vznikla ako jedna z prvých súkromných spoločností, ktoré sa začali zaoberať stavebnou činnosťou.

Počas svojej 25-ročnej existencie si firma vytvorila veľmi dobré meno a upevnila pozíciu medzi ostatnými stavebnými firmami hlavne v kysuckom regióne. Ponúkame realizáciu stavieb na celom území SR a ČR.

Naša spoločnosť na začiatku svojej činnosti zamestnávala asi 20 zamestnancov. V priebehu nasledujúcich rokov rozšírila ich počet v rôznych profesiách HSV a PSV:

  • murár
  • murár-obkladač
  • tesár
  • železiar
  • stavebný zámočník
  • klampiar
  • elektrikár
  • vodoinštalatér
  • kúrenár
  • maliar-natierač
  • pomocný stavebný robotník
  • vodiči nákladných automobilov
  • obsluha dopravných strojovOdbornosť jednotlivých zamestnancov garantujeme ich dlhoročnou kvalitnou prácou pre firmu a spokojnosťou našich obchodných partnerov.