Firma TEMPRO, s.r.o. bola založená živnostenským listom č. 2430/92 vydaným OÚ v Čadci v septembri roku 1992 ako súkromná firma. Vznikla ako jedna z prvých súkromných spoločností, ktoré sa začali zaoberať stavebnou činnosťou.

Počas svojej 25-ročnej existencie si firma vytvorila veľmi dobré meno a upevnila pozíciu medzi ostatnými stavebnými firmami hlavne v kysuckom regióne. Ponúkame realizáciu stavieb na celom území SR a ČR.

Naša spoločnosť na začiatku svojej činnosti zamestnávala asi 20 zamestnancov. V priebehu nasledujúcich rokov rozšírila ich počet v rôznych profesiách HSV a PSV:

 • murár
 • murár-obkladač
 • tesár
 • železiar
 • stavebný zámočník
 • klampiar
 • elektrikár
 • vodoinštalatér
 • kúrenár
 • maliar-natierač
 • pomocný stavebný robotník
 • vodiči nákladných automobilov
 • obsluha dopravných strojovOdbornosť jednotlivých zamestnancov garantujeme ich dlhoročnou kvalitnou prácou pre firmu a spokojnosťou našich obchodných partnerov.