Vykonávame všetky stavebné práce HSV, PSV a vonkajšie inžinierske siete, zváračské práce všetkého druhu, výrobu a montáž oceľových konštrukcií, opravu a renováciu budov a interiérových priestorov.

Realizujeme stavby na kľúč, ako aj práce v subdodávkach. V súčastnosti sa zaoberáme aj vykonávaním prác dodatočného zatepľovania bytových objektov tepelnoizolačným zatepľovacím systémom TERRANOVA.

Sme držiteľmi licencie na zatepľovanie systémom TERRANOVA, ktorú vydáva Technický a skúšobný ústav stavebný v Bratislave po preukázaní schopnosti používať túto technológiu.